logo HaarmanB ICT

foto toetsenbord
Wij
maken werk

van uw ICT


home | nieuws | diensten | AKTIES | faq | downloads | tarieven | referenties | contact


adsl
hardware
advisering / consultancy
webdesign
PC-onderhoud
data recovery
PC Strippenkaart
Software-licenties
Online backup
projectmatig werken
Beheer via internet
Tekst op papier digitaliseren


Diensten - Projecten

Sommige zaken lenen zich niet om ‘ad hoc’ op te lossen, maar vergen een projectmatige aanpak. HaarmanB ICT is onderlegd in een projectmethodiek gebaseerd op Prince2. Belangrijk kenmerk van deze methodiek is het sturen op GOKIT:
- Geld,
- Organisatie,
- Kwaliteit,
- Informatie en
- Tijd

Aanpak
Met uw huidige situatie als uitgangspunt legt HaarmanB ICT de nadruk op efficiency verbeterende oplossingen. HaarmanB ICT hanteert hierbij vijf stappen om, samen met u, tot een optimale oplossing voor uw bedrijf te komen.

Stap 1: Behoefte-analyse
In deze eerste stap wordt samen met u uw huidige infrastructuur & apparatuur, bedrijfsprocessen, toekomstplannen en knelpunten geanalyseerd. Dan worden uw wensen in kaart gebracht en een overzicht van de ideale situatie geschetst.

Stap 2: Conceptvoorstel
HaarmanB ICT maakt een conceptvoorstel en bespreekt dat met u in detail. Alle elementen zoals hardware, software, ondersteuning, processen en opleidingen maken deel uit van dit voorstel. Uw input bepaalt hoe het definitieve voorstel eruit komt te zien.

Stap 3: Definitief voorstel
Het definitieve voorstel weerspiegelt uw feedback op het concept voorstel. Daarnaast bevat het ook een kostenplaatje en waar nodig een tijdsplanning.

Stap 4: Implementatie
Eenmaal de beslissing genomen wordt het implementatietraject gestart. HaarmanB ICT zal uw contactpersoon blijven en in veel gevallen ook de partij zijn die uw oplossing implementeert.

Stap 5: Beheer, documentatie en evaluatie
Eenmaal aan de slag met de nieuwe oplossing is er regelmatig overleg om te bespreken of de doelstellingen gerealiseerd zijn. Indien nodig wordt het een en ander bijgestuurd. Om u optimaal te kunnen bedienen maken wij tijdens de installatie een uitgebreid overzicht van uw totale oplossing.


Openingstijden: werkdagen 09:00 - 17:00 Sitemap CiWeb Webdesign en HaarmanB ICT
Het Rocht 65 email: support@haarmanb-ict.nl Disclaimer en Algemene Voorwaarden
9481 HJ Vries KvK: 4072901 Privacyverklaring
+31 (0)592 580 170 IBAN: NL97 INGB 0001665510 Klachtenregeling
  BIC: INGBNL2A Beheer-op-Afstand